Has ne demek? | Has anlamı nedir? | Has

Has anlamı nedir?

Has ne demek?

Has anlamı nedir?

Has | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime:

Türkçe Sözlük

(HASS) (i. A.) Teşvik, kışkırtma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Çöp. Has ü hâşâk = Çörçöp. Hâr ü has = Çalı çırpı

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(HASS) (i. A. «his» ten if.) Hisseden, duyan, duygun, duygulu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(HASS) (i. A. «husCs» tan if.) (mü. hâssa). 1. Bir adama veya bir şeye mahsus ve muayyen olup umuma ait olmayan, hususî, mahsus: Bu tabiat, o adama hastır. 2. Avâma ait olmayıp seçkin bir sınıfa ait olan: Meclis-i HAs = Osmanlı devletinde Tanzimat’tan sonra hükümet, kabine, bakanlar kurulu. 3. Bir hükümdarın şahsına mahsus olan: Hâs ordu, asâkir-i hâssa. Hâs ahır = Hükümdara mahsus atların bulunduğu yer, Istabl-ı Amire. Hazîne-i hâssa = Hükümdarın şahsî mal ve mülklerinin idaresi. Hadâik-i hâssa = Saray bahçeleri, has bahçe. Hâs oda = Osmanlı Saray-ı Hümâyûnunda Enderûn’un en yüksek dairesi ki, 40 subay hizmet ederdi. Hâs odabaşı = Bu dairenin başı olan kumandan ki, vaktiyle sarayın en yüksek rütbeli görevlisi sayılırdı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Kırıntı, döküntü, süprüntü. 2. Şiddet, kızgınlık.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

special. private. appropriate. peculiar.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

special. private. peculiar. pure.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

3d pers. sing. pres. of Have.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

belonging to. special to. royal. pure. of the best quality. large feudal holding. appropriate. proper. refined. special.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Hardened Aircraft Shelter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Results are an attribute of a race.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Hydrometeorological Advisory Service, of the BoM.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ خاص] özgü, has. 2.saf. 3.özel.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [خس] çöp.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak.) have .

İngilizce - Türkçe Sözlük by