Haşiv, Haşv ne demek? | Haşiv, Haşv anlamı nedir? | Haşiv, Haşv

Haşiv, Haşv anlamı nedir?

Haşiv, Haşv ne demek?

Haşiv, Haşv anlamı nedir?

Haşiv, Haşv | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: hasiv hasv

Türkçe Sözlük

(i. A.). Yazıyı ve sözü lüzumsuz yere uzatan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Yazıyı ve sözü lüzumsuz yere uzatan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(Türkiye’de telâffuzu: HâŞİV (i. A.). 1. Dolma, doldurulma, doldurulan şey. 2. Kırılacak şeylerin aralarına konulan saman ve pamuk gibi şeyler. 3. mec. Söz arasında söylenilen fazla ve mânâsız lakırdılar. 4. (anatomi) Ciğer, yürek, barsark ve beyin gibi iç organların doku şekli.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ حشو] doldurulmuş, yararsız söz. 2.kuru ot.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. haşviyye). 1. Bir şeyin içine doldurulacak veya kırılacak maddeler arasına konulacak şeylere ait. 2. mec. Lüzumsuz, mânâsız, fazla (söz vesaire). 3. (anatomi) İç organlara ait.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Sanki sözün boş yerlerini doldurmaya mahsus «şey» ve «şu» gibi fazla ve lüzumsuz kelimeler.

Türkçe Sözlük by