Havi ne demek? | Havi anlamı nedir? | Havi

Havi anlamı nedir?

Havi ne demek?

Havi anlamı nedir?

Havi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: havi

Türkçe Sözlük

(I. A. musiki). Türk musikisinde 64 zamanlı bir büyük usul.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «havâye» den if.). İçine alan, kaplayan, Ar. şâmil, muhit: Bu lügat kitabı dilimizdeki bütün kelimeleri hâvidir, yirmi altını hâvi bir kese (hâvi ile câmî ve şâmil arasında fark vardır. Hâvi: İçinde bir veya birkaç şey bulunan, câmî: Birçok şeyleri bir yere cem’eden, toplayıp birleştiren; şâmil de asıl hâvî olduğu şeyden başka diğer bir veya birkaç şeyi daha içine alan hakkında kullanılır. Meselâ: Bu çiftlik yirmi beş tarlayı hâvîdir; yirmi beş tarla ile birkaç bağ, çayır ve mer’aları câmîdir, yanındaki ormanı dahi şâmildir denir. Hâvî yerine muhtevi de kullanılır. Hemen aynı şeydir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

containing. including.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Home Audio Video interoperability.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Home audio video interoperability Technology standard.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Home Audio/Video interoperability architecture Industry group, most of whom are makers of consumer entertainment kit, devoted to hooking everything together via IEEE 1394.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [حاوی] içeren, ihtiva eden.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - 1.Kardeşçe, dostça. Kardeş gibi.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i, psik. davranışçılık kuramı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Hevl.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Deve semeri, devenin hörgücüne vurulan küçük semer.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Cehennem.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «havi» den if. tef’İl). Tahvil eden, değiştiren, başka şekle sokan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.) («rehâ, ruhâ» yani Urfa şehrine ait). 1. Sandıklı, küçük çalgı. 2. Türk musikisinde bir mürekkep makam.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Türk müziğinin en eski birleşik makamı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(bk.) Rehâvt.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (çoğ.) talaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by