Haymana Dağları | Haymana Dağları ne demek? | Haymana Dağları anlamı nedir?

Haymana Dağları | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: haymana daglari

Türkçe Sözlük

(I.). Başıboş hayvanları haylayıp salıverdikleri çayırlık yer. mec. Haymana mandası = İri ve tenbel adam. Haymana ovası = Ankara vilâyetinde geniş bir ova, Haymana.