Haymana Fırını | Haymana Fırını ne demek? | Haymana Fırını anlamı nedir?

Haymana Fırını | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: haymana firini

Türkçe Sözlük

(I.). Başıboş hayvanları haylayıp salıverdikleri çayırlık yer. mec. Haymana mandası = İri ve tenbel adam. Haymana ovası = Ankara vilâyetinde geniş bir ova, Haymana.