Haymana Fırınları | Haymana Fırınları ne demek? | Haymana Fırınları anlamı nedir?

Haymana Fırınları | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: haymana firinlari

Türkçe Sözlük

(I.). Başıboş hayvanları haylayıp salıverdikleri çayırlık yer. mec. Haymana mandası = İri ve tenbel adam. Haymana ovası = Ankara vilâyetinde geniş bir ova, Haymana.