Hello Fatma çırak, To Continue Sending Messages, Please Sign In And Validate Your Outlook.com Account. This Helps Us Stop Automated Programs From Sending Junk Email. Thanks For Your Help And Patience! The Outlook.com Team | Hello Fatma çırak, To Continue Sending Messages, Please Sign In And Validate Your Outlook.com Account. This Helps Us Stop Automated Programs From Sending Junk Email. Thanks For Your Help And Patience! The Outlook.com Team ne demek? | Hello Fatma çırak, To Continue Sending Messages, Please Sign In And Validate Your Outlook.com Account. This Helps Us Stop Automated Programs From Sending Junk Email. Thanks For Your Help And Patience! The Outlook.com Team anlamı nedir?

Hello Fatma çırak, To Continue Sending Messages, Please Sign in And Validate Your Outlook.com Account. This Helps Us Stop Automated Programs From Sending Junk Email. Thanks For Your Help And Patience! The Outlook.com Team | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: hello fatma cirak continue sending messages please sign validate outlookcom account helps us stop automated programs sending junk email thanks help patience outlookcom team

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). hesap vermek, sebebini belirtmek; cevap vermek; saymak, itibar etmek account for hesap vermek, sebebini izah etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). hesap; pusula; tarif, beyan; rivayet, hikâye, izahat; önem, ehemmiyet, kıymet, değer; sebep, cihet. account book hesap defteri. accounts payable (tic). tediye olunacak hesaplar accounts receivable (tic). tahsil olunacak hesaplar account r

Türkçe - İngilizce Sözlük

Technically, the tissue comprised of phloem, phelloderm, cork cambium, and cork external of the vascular cambium Bark occurs in plants that have secondary growth.

Türkçe Sözlük

(i.). Henüz kalfa ve usta olmamış işçi veya san’atkâr.

Türkçe - İngilizce Sözlük

apprentice. pupil. errand-boy. footboy. helper. prentice. legman.

Türkçe - İngilizce Sözlük

apprentice. devil. help.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). devam etmek, sürmek; dayanmak; kalmak; üstünde durmak, ısrar etmek; uzatmak, temdit etmek; (huk). tehir etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük

ünlem Alo. Merhaba Günaydın Hoş geldiniz. Hoş bulduk. (nad). Yahu, nedir bu ?

Türkçe - İngilizce Sözlük

hello. here. hey. look here. see.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Hello ! Hi. hi. howdy.

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sevindirmek, hoşnut etmek, memnun etmek; hoşuna gitmek; memnun edici olmak; istemek. Please give me the salt Please pass the salt (Lütfen) tuzu verir misiniz? please oneself canının istediği gibi hareket etmek hoşuna gideni yapmak. please the eye g

Türkçe - İngilizce Sözlük

Renewable Energy. reissue. 'Regreeting', or 'Hello again'.

Türkçe - İngilizce Sözlük

hello. hi. greeting. regards. salutation. salute. salaam.

Türkçe - İngilizce Sözlük

salutation. hello. salute. Hello ! Hi. rememberances.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. işaret, alâmet, nişan, belirti, iz, remiz; tabela, levha; astr. on iki burçtan biri; tıb. araz. sign language sağır ve dilsizlerin işaretlerle konuştuklan dil. sign manual el yazısı imza (bilhassa hükümdarın). sign painter tabela ressamı. I had a

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. imzalamak; işaretlerle ifade etmek; işaret etmek; imza ile kontrata bağlamak; away, off veya over ile resmen başkasına devretmek. sign off k.dili. radyo yayınına son vermek. sign on askerliğe kaydolunmak. sign out ayrıldığını imza ile belli etme

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. muteber kılmak, geçerli hale koymak; tasdik etmek, onaylamak. valida'tion i. onaylama.