Hıdiv ne demek? | Hıdiv anlamı nedir? | Hıdiv

Hıdiv anlamı nedir?

Hıdiv ne demek?

Hıdiv anlamı nedir?

Hidiv | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: hidiv

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Vezir, Asaf: Hıdîv-i Azam. 2. Osmanlılar’ın son üç Mısır valisine (ismail, Tevfik ve Abbas Hilmi Paşalar) verilen unvandır: Mısır hıdivi. 3. Kral nâibi, Fr. vice-roi, İng. vice-roy.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Hıdîv.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [خدیو] Mısır valisi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [خدیو] Mısır valisi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin ünvanı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(bk.) Hıdîvâne.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. hıdîviyye) (Osmanlılar’ın yaptığı Arapça kelimelerdendir). Bir vezire veya Mısır valisine ait: Cânib-i Alî-i hıdivîlerine. Idâre-i hıdîviyye.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Hıdîvî.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (bu Arapça kelimeyi de Osmanlılar yapmışlardır). Mısır valiliği, Mısır valisinin sıfatı, vazifesi ve idaresinde olan yerler: Mesned-i hıdîviyyete geçmiştir. Hıdîviyyet-i Mısrıyye.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Hıdîviyyet.

Türkçe Sözlük by