Hınk ne demek? | Hınk anlamı nedir? | Hınk

Hınk anlamı nedir?

Hınk ne demek?

Hınk anlamı nedir?

Hink | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: hink

Türkçe Sözlük

(i. ses taklidi). «Kahve dövücünün hınk deyicisi» deyiminde geçer.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Kır at.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f.düşünmek, göz önünde bulundurmak; hatırlamak; aklına getirmek; baş vurmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i).,( A.B.D.)., (argo)., (asağ). Çinli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). yarık, çatlak; (argo). temiz para, nakit para; madeni ses; (f). yarıkları doldurmak; şangırdamak, şangırdatmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). (özellikle dinsel konularda) serbest düşünür.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (methought) (eski), (şiir) zannederim, galiba.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(f.t.i.) (Erkek İsmi) - Yiğit soydan gelen, güçlü, kahraman.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (thought, leh. thunk) düşünmek, tefekkür etmek, mütalaa etmek; düşünüp taşınmak, ölçünmek, teemmül etmek; zannetmek, sanmak; kurmak, niyet etmek, tasarlamak; tasavvur etmek, farz etmek; hatırlamak, hatıra getirmek; addetmek; bir fikirde olmak. think

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. think-tank

beyin takımı

Bir kurum veya kuruluşun yönetiminde etkin rol oynayan kimseler.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. düşünen kimse, mütefekkir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. beyin takımı, uzman danışmanlar grubu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (thought) zihninden çıkarmak; fikrini değiştirmek. unthinkable s. düşünülemez, imkânsız.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. düşüncesiz, saygısız; düşünce kabiliyeti olmayan. unthinkingly z. düşünmeden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by