Hulûl Etmek ne demek? | Hulûl Etmek anlamı nedir? | Hulûl Etmek

Hulûl Etmek anlamı nedir?

Hulûl Etmek ne demek?

Hulûl Etmek anlamı nedir?

Hulûl Etmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: hulûl

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

gelmek, gelip çatmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (asıl Ar. mânâsı: konma ve bir menzile inme). 1. Girme, Ar. duhûl, bir şeyin içine geçme. 2. Erişme, gelip çatma, Ar. vusûl: Hulûl-i şitâ = Kışın erişmesi, ramâzan-ı şerifin hulûlü. 3. Tenâsüh akidesinde inançlara göre bir ruhun başka bir bedene girmesi. Ar. tecessüm. (hal) Hulûl-i dâhili, hulûl-i hârici = Sıvıların ve gazların hayvani ve nebatî zarların arasından öteye geçmeleri ki, Yunanca’dan. Fr. exosmose ve entosmose denilir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [حلول] gelme, gelip çatma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. hulûliyyûn). Tanrı’nın cisimleştiğine inanan adam.

Türkçe Sözlük by