ı ne demek? | ı anlamı nedir? | ı

ı anlamı nedir?

ı ne demek?

ı anlamı nedir?

i | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime:

Türkçe Sözlük

Türk alfabesinin on birinci harfi, kalın ünlülerin darını gösterir. Bu ses Arapça, Farsça ve hemen’bütün Batı dilledinde yoktur. 2. Büyük harf şekli Romen rakamlarında 1 sayısı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(Kimya), iyot elemanının senbolü.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük


Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, i i. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi; I harfi şeklinde herhangi bir şey; Romen rakamlannda bir sayısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

zam. ben. iyelik hali my benim. nesnel hali me beni, bana, benden. çoğ. we biz. iyelik hali our bizim, ours bizimki. nesnel hali us bizi, bize bizde, bizden. i. kıs. island, isle.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. iodine.

İngilizce - Türkçe Sözlük by