Icon ne demek? | Icon anlamı nedir? | Icon

Icon anlamı nedir?

icon ne demek?

icon anlamı nedir?

icon | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). benzetmesiz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). çırpınmayı önleyen ilaç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). her derde deva olan ilâç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (müz). helikon; (b.h). Yunan mitolojisinde Müzlerin oturdukları dağ.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Konya'nın eski ismi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yerleşmiş geleneklere karşı çıkma; azizlerin resimlerini parçalama. iconoclast i. yerleşmiş gelenekleri hiçe sayan kimse; putkıran, azizlerin resimlerini parçalayan kimse, özellikle sekizinci ve dokuzuncu yuzyıllarda Doğu kiliselerinde resimleri orta

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. heykel, resim veya oyma ile canlandırma; ikon veya tasvirlerin konusu; ikonların tasvir ve tahlili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ikonları inceleme sanatı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. televizyonda resim çeken cihazların tarama kısmı, ikonoskop.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Doğu kiliselerinde en mukaddes yeri cemaatin bulunduğu kısımdan ayıran üç kapılı ve üstünde azizlerin resimleri bulunan kısım.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(1) Dinsel içerikli sanat yapıtlarında, dinsel olay ya da kişi ile ilgili tipleşmiş hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenlerini veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. (2) Simgesel dil.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sözlük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. televizyon alıcı tübü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., ing. her türlü eşya satılan mağaza; eşya taşımaya mahsus yük arabası veya kamyon.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. eski İtalya'yı Galya'dan ayıran ırmak. cross the Rubicon dönülmeyecek bir karar vermek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., fiz. yarı iletici.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yarı uyanık, yarı bilinçli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., kim. silisyum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by