I’dadi ne demek? | I’dadi anlamı nedir? | I’dadi

I’dadi anlamı nedir?

i’dadi ne demek?

i’dadi anlamı nedir?

i’dadi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: idadi

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اعدادی] lise.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. İdâdiyye). 1. Hazırlamaya, istidatlı ve hazır olacak bir hale getirmeye mahsus. 2. Eski eğitim sisteminde rüşdiyeden sonra gelen ve üniversiteye talebe yetiştiren orta dereceli okul, lise.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Tanzimat’tan sonra Osmanlı devletinde lise, rüşdiyye (ortaokul) ile dârülfünûn (üniversite) arasındaki okul: Idâdiyye-i mülkiyye, idâdiyye-i askeriyye, idâdiyye-i tıbbiyye.

Türkçe Sözlük by