Iğtişaş ne demek? | Iğtişaş anlamı nedir? | Iğtişaş

Iğtişaş anlamı nedir?

iğtişaş ne demek?

iğtişaş anlamı nedir?

iğtişaş | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: igtisas

Türkçe Sözlük

(i, A.) (c. iğtişâşât). Kargaşalık mânâsiyle çok kullanılmışsa da Arapça’da böyle bir mânâsı olmayıp, asıl mânâsı, bir hilekârın hileli ve aldatma maksadına dayanan öğütüne kapılmadır. Zaten gış kelimesi bir şeye hile karıştırılması, halis ve sâfî olmayış mânâsındadır ve eskiden bazı sikkelere «mağşûş» denilmesi ve «gıll-u-gış» tâbiri de bu mânâyı kuvvetlendirir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اغتشاش] karışıklık, kargaşa, anarşi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اغتشاشات] karışıklıklar, anarşiler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by