Ihlal Etmek ne demek? | Ihlal Etmek anlamı nedir? | Ihlal Etmek

Ihlal Etmek anlamı nedir?

ihlal Etmek ne demek?

ihlal Etmek anlamı nedir?

ihlal Etmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ihlal

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bozmak, halel getirmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «haleliden masdar). Halel getirme, bozma, sakatlama, giderme, zedeleme: İhlâl-i Asâyiş = Asâyişin bozulması.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

breach. contravention. delict. infraction. infringement. intrusion. invasion. transgression.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

violation. disobeying. infraction. infringement. transgression. breach.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

violation. breach. infringement. contravention. deviation. infraction. transgression. trespass.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اخلال] bozma, lekeleme, halel getirme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bozulmak, halel getirilmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «helâl» den masdar). 1. Helâl nazarıyla bakma, helâl sayma. 2. Helâl etmesini isteme, helâllaşma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hilâl» den masdar). Yeni ayın görünmesi, hilâl seyretme. Berâat-i istihlâl = Bir kitap, nutuk veya makalenin ön sözü içinde, bahsolunacak maddeleri andırır fıkralar söyleyip yazmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. masdar). Mahvolma, yok olma, tamamen alçalma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

collapse. destruction.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اضمحلال] yok olma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by