Ihtiyaç ne demek? | Ihtiyaç anlamı nedir? | Ihtiyaç

Ihtiyaç anlamı nedir?

ihtiyaç ne demek?

ihtiyaç anlamı nedir?

ihtiyac | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ihtiyac

Türkçe Sözlük

(İHTİYAÇ) (I. A. masdar) (c. ihtiyâcât). 1. Lüzumu zaruri, bir şeye, onsuz yapamıyacak derecede bağlı olma. 2. Lüzum, gerek: Bu mektep için bir öğretmene daha ihtiyaç vardır. Filân şehrin suya ihtiyacı inkâr olunamaz. 3. Yokluk, yoksulluk, kıtlık, sıkıntı: İhtiyaç insanı çabuk ihtiyarlatır. 4. İhtiyaç duyarak ihsan ve lutuf bekleme: Benim kimseye ihtiyacım yoktur. Def-I ihtiyaç = Lüzum duyulan şeyi elde ederek ihtiyaçtan kurtulma. İhtiyâcât = Yaşamak İçin lâzım gelen şeyler: Halkın ihtiyâcâtı, umumi ihtiyâcât.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

need. necessity. want. requirement. call. demand. deprivation. desideratum. exigence. exigency. pinch. privation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

necessity. need. occasion. requirement. requisite. thing. want.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

something needed. necessity. call. demand. deprivation. exigency exigence. lack. need. poverty. push. requirement. want.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ احتياج] gereksinim2.yoksulluk.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [احتياجات] gereksinimler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by