Iktiza Etmek ne demek? | Iktiza Etmek anlamı nedir? | Iktiza Etmek

Iktiza Etmek anlamı nedir?

iktiza Etmek ne demek?

iktiza Etmek anlamı nedir?

iktiza Etmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: iktiza

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

gerekmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [بالاقتضا] gerektiğinden.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Bi’l-İcâb. (bk.) B’ilİcâb.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Gerektiğinden dolayı, ötürü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (I. A. «kazâ» dan masdar). 1. Lüzum, lâzım gelme: Sizin gitmeniz İktizâ ediyor. Çiçeklerin artık açılması iktizâ ederdi. 2. İhtiyaç, muhtaç olma: Bir yağmura çok İktizâ vardır. Bu bahçenin bir havuza iktizâsı Aşikârdır. 3. Lüzum ettirme, icap, lâzım getirme: Bu İş sizin hazır bulunmanızı İktizâ ediyor (bu mânâda icap kelimesi veya iktizâ ettiriyor denmesi daha iyi görünüyor). 4. İşe yarama: Onun bana İktizâsı yoktur. O, bana iktizâ etmez. İktizâsına göre: İcabına göre. İktlzây-ı hâl = HAlin, vaziyetin icabı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

requirement. necessity. need.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ اقتضا] gerekme. 2.ihtiyaç.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Lüzumlu, lâzım, gerekil.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Lüzumsuz, gerekli olmayan, fazla.

Türkçe Sözlük by