Iltizamı ne demek? | Iltizamı anlamı nedir? | Iltizamı

Iltizamı anlamı nedir?

iltizamı ne demek?

iltizamı anlamı nedir?

iltizamı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: iltizami

Türkçe Sözlük

(i. A. edebiyat) (mü. iltizâmiyye). Mânâ-yı iltizâmi, delâlet-i iltizâmiyye = Biri diğerini icabettiren iki şeyden birini anarak diğerinin kasdolunması. Siga-yı iltizâmiyye = Türk gramerinde yazmalı ve sevmeli gibi lüzum gösteren kip.

Türkçe Sözlük by