Inletmek ne demek? | Inletmek anlamı nedir? | Inletmek

Inletmek anlamı nedir?

inletmek ne demek?

inletmek anlamı nedir?

inletmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: inletmek

Türkçe Sözlük

(f.). 1. İnlemesine sebep olmak, Osm. zâr ve nâlân etmek: Pehlivanlar birbirlerini inlettiler. 2. Yankı ile çınlatmak: Büyük top atıldıkça dağları inletiyordu. 3. Üzmek, çok eziyet etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to cause to groan. to make resound. to oppress. to persecute.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to cause sb to groan. to make sb suffer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Çirkin etmek, çirkin göstermek, çirkinlik vermek: Terbiye noksanı, güzel bir kızı çlrkinletmek için kâfidir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Derinliğini arttırmak. Osm. tâmîk etmek: Şu kuyuyu bir iki kulaç daha derinletmeli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Dinlemesini temin etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Serin hâle getirmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cool. refresh. refrigerate. to cool.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to cool sb / sth.

Türkçe - İngilizce Sözlük by