Irrasyonalizm ne demek? | Irrasyonalizm anlamı nedir? | Irrasyonalizm

Irrasyonalizm anlamı nedir?

irrasyonalizm ne demek?

irrasyonalizm anlamı nedir?

irrasyonalizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: irrasyonalizm

Yabancı Kelime

Fr. irrationalisme

fel. us dışıcılık

Yaşamda ve bilgilerde us dışı ögelere tek yanlı olarak ağırlık veren, sezgi, sevgi, duygu ve içgüdüleri bilginin kaynağı sayan görüş.


Yabancı Kelime by