ırz ne demek? | ırz anlamı nedir? | ırz

ırz anlamı nedir?

ırz ne demek?

ırz anlamı nedir?

ırz | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: irz

Türkçe Sözlük

(i. A.). Namus, iffet, ismet, perde: Ehl-i ırz = Namuslu, Ar. afîf. Irza geçmek = Cinsî tecavüzde bulunmak. Irzına dokunmak = Namusuna tecavüz etmek. Hetk-i ırz etm«k = Namusunu çiğnemek.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [عرض] namus, iffet.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Emin yer, Ar. melce, me’men. 2. Afetlerden koruyan ve bir şeyi temine yarayan muska ve tılsım gibi şey. Hırz-ı cân etmek = Bir şeyi canı gibi sevip saklamak.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ حرز] sığınak. 2.nazar boncuğu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Razı ve hoşnut etme, gönlünü etme, kandırma: Kendisini irzâ ettim.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Süt emdirme, emzirme: Çocuğu kim irzâ ediyor?

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ارضاع] emzirme, süt verme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ارضا] ikna etme, razı etme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ارضاع] emzirme, süt verme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) - Gönlünü etme, hoşnut etme. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.Titreme. 2.Dolu tanesi. 3.Dik ses.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(a uzun) (i. A. «rızk» tan masdar). Rızk ve nafaka edinmeye çalışma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. «emîr-zâde» den kısaltılmış). Timuroğulları ve Kaçar Türk imparatorluk hanedanlarının prenslerine verilen unvan: Bâbur Mİrzâ. Sonradan ileri gelen devlet adamlarınada verilmiş, fakat bu takdirde unvan başa getirilmiştir: Mİrzâ Muhsin Han.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [ميرزا] beyzade.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Far. mirza,(bey unvanı),prens.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2.Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3.Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. İ.). Külbastı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cutlet. chop. rib. rib roast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chop. chump. cutlet. rib. lamb chops.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chop. cutlet. rib.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(a.f.i.) (Erkek İsmi) - Aslan gibi güçlü, kişilikli kimse.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. şerâzim). Küçük ve ehemmiyetsiz topluluk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Delişmen, münasebetsiz, zırlak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Delişmenlik, münasebetsizlik, zırlaklık.

Türkçe Sözlük by