ışhad ne demek? | ışhad anlamı nedir? | ışhad

ışhad anlamı nedir?

ışhad ne demek?

ışhad anlamı nedir?

işhad | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ishad

Türkçe Sözlük

(i. A. «şuhûd» dan masdar). Şahit getirme, şahit gösterme, şehâdet ettirme: Kendisini işhâd için mahkemeye getirmişti.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اشهاد] tanık getirme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şehâdet» ten masdar). 1. Şahit gösterme, şehâdetine başvurma: istişhâd için beni de çağırdılar. 2. Delil sayma, dava isbatı için delil gösterme. Büyük Alimlerin sözleriyle istişhâd olunur: 3. Şehit olma, şehit düşme: Hazret-i Hüseynin Kerbelâ’da istişhâdı (bu üçüncü mânâda şehâdet kelimesi daha iyidir).

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ استشهاد] kanıt gösterme. 2.örnek verme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

örnek vermek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. istişhâd). Şâhit göstermeler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). İstişhâd süreliyle, şâhit getirerek, şâhit göstererek.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Upanişad, eski Hint din kitaplarından biri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by