Istığrab ne demek? | Istığrab anlamı nedir? | Istığrab

Istığrab anlamı nedir?

istığrab ne demek?

istığrab anlamı nedir?

istığrab | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: istigrab

Türkçe Sözlük

(I. A. «garâbet» ten masdar). Şaşma, şaşırma, taaccüp etme, hayrette kalma. Kemâl-i istiğrâb ile işittim. «Istiğrâb», bir şeyin garip ve bambaşka olmasına ve «istTcâb» ise pek güzel ve fevkalâde beğenilecek bir halde bulunmasına şaşmak hakkında kullanılır.

Türkçe Sözlük by