Itlik ne demek? | Itlik anlamı nedir? | Itlik

Itlik anlamı nedir?

itlik ne demek?

itlik anlamı nedir?

itlik | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: itlik

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Köpeklik 2. mec. kötü ve aşağılık davranma, hareket.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Tam bedenî kuvvet. 2. Gençlik, delikanlılık. 3. Cesaret, şecaat. Babayiğitlik satmak = Yalandan cesaret göstermek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bravado. guts.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

simplicity. homeliness. primitiveness. smallness. vulgarity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

simplicity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

simplicity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Casusluk, tecessüs.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yahudilik, Yahudi cinsiyet ve mezhebi. 2. Münâfıklık.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Sakız ağacının verdiği kırmızı meyve, bir nevi merlengiç.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Çit yapmaya elverişli dal veya çubuk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Eşit olma, Osm. müsâvât.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

egalitarianism. equality. evenness. parity. equivalence. equation. equalization. equivalent. par.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

equality. parity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

equality. equation. par. parity. tie. analogy. symmetrical. identity. equivalence. homology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). El altında durması gereken kâğıtları koymaya yarayan bir çeşit kutu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

contrariness. opposition. reciprocity. antinomy. hostility.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

antithesis. contrast. opposition. polarity. variance. contradiction. reciprocity. antagonism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

contrast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

Resmin diğer tüm unsurları arasındaki karşıtlıklar, resmin anlatım olanaklarının en önemli unsurlarından birisidir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Az ve seyrek bulunan şeyin hâli, azlık. Ar. nedret: Tahıl kıtlığı; adam kıtlığı. 2. Kuraklıktan ve bunun neticesi olarak ürün yetişmemekten ileri gelen açlık: Hindistan’da sık sık kıtlık oluyor.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

famine. scarcity. dearth. shortage. drought. exiguity. failure. paucity. penury. scantiness. scantness. scarceness. slimness. sparseness. sparsity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dearth. famine. scarcity. shortage.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

general scarcity of food. dearth. famine. paucity. scarcity. scrimpiness. shortage. shortfall. shortness. squeeze.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

wantonness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Metropolit sıfat, unvan ve vazifesi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Kitapları dikip kap geçirme, ciltçilik san’atı: Mücellidlikte mahareti vardır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

book binding.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bookbinding.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

zealotry.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mukallit, taklitçi insanın hâli ve işi, taklit, taklitçilik: Mukallitlik o adama vergidir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mukayyitin sıfat ve görevi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

discipleship.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

being a building contractor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

consistence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fastness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

constancy. immutability. unchangeableness. stable equilibrium. stabilization. fixity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Şahit olma. Ar. Şahâdet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

evidence. testimony.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

giving evidence. testimony. witnessing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

witnessing. testifying. being a witness. evidence. testimony.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.), mec. Kurnazlık, yaramazlık: Yine bir yezitlik düşünüyor.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Cesaret, kahramanlık. Ar. şecâat, besâlet, Osm. dilâverlik: Yiğitlik harp meydanında anlaşılır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

intrepidity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bravery. chivalry. daring. gallantry. mettle. pluck. courage. heroism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

adventurousness. bravery. courage. exploit. fortitude. gallantry. grit. heroism. manhood. sands. spine. valour.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. İdareye iktidar ve ehliyet. 2. Subaylık.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Zâhidin hâl ve tavrı, zühd.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

antagonism. antinomy. antipodes. antithesis. contradistinction. contrast. cross-purposes. opposition. repugnance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conflict. contradiction. opposition.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

contrast. opposition. contrariety.

Türkçe - İngilizce Sözlük by