Izomorf ne demek? | Izomorf anlamı nedir? | Izomorf

Izomorf anlamı nedir?

izomorf ne demek?

izomorf anlamı nedir?

izomorf | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: izomorf

Yabancı Kelime

Fr. isomorphe

kim. eş biçim

Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. isomorphique

kim. eş biçimli

Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

isomorphic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. isomorphisme

hay. b., kim. ve mat. eş biçimlilik

1. hay. b. Organizmada çeşitli soylardan ileri gelen benzerlik. 2. kim. Benzer yapıda olan maddeler arasındaki billurlaşma benzerliği. 3. mat. İki matematik kümesi arasında benzerlik bağıntısı.


Yabancı Kelime by