Izomorfizm ne demek? | Izomorfizm anlamı nedir? | Izomorfizm

Izomorfizm anlamı nedir?

izomorfizm ne demek?

izomorfizm anlamı nedir?

izomorfizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: izomorfizm

Yabancı Kelime

Fr. isomorphisme

hay. b., kim. ve mat. eş biçimlilik

1. hay. b. Organizmada çeşitli soylardan ileri gelen benzerlik. 2. kim. Benzer yapıda olan maddeler arasındaki billurlaşma benzerliği. 3. mat. İki matematik kümesi arasında benzerlik bağıntısı.


Yabancı Kelime by