Izze ne demek? | Izze anlamı nedir? | Izze

Izze anlamı nedir?

izze ne demek?

izze anlamı nedir?

izze | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: izze

Türkçe Sözlük

(i. A.). Arapça terkiplerde «izzet» kelimesinin aldığı şekil. bk. İzzet.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ اعزه] azizler, ermişler. 2.saygın kişiler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Kıymet, değer, itibar. 2. Şeref, yüksek mertebe: izzet sahibi. 3. Kudret, kuvvet, celâl: Rabb-i İzzet. 4. Hürmet, saygı, riayet, ikram: Nereye gitse izzet ve ikram görür. Izzet-i nefs = İnsanın kendi nefsini hor ve zelil etmeyip vekar ve haysiyetini muhafazaya dikkat etmesi: Onun izzet-i nefsi vardır. İzzetle = Veda edip gidenlere söylenen selâm sözü (eski tâbir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

greatness. dignity. excellence. honour büyüklük. yücelik. ululuk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

glory. greatness. excellence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ عزت] değer. 2.yücelik. 3.saygı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Değer kıymet yücelik, ululuk. 2.Kuvvet, kudret. 3.Hürmet, saygı ikram izan.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). İzzet ve şeref sahibi, Ar. muazzez, mükerrem.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F., Ar. izzet = saygı, Fars. yâften = bulmak). Şeref ve hürmet bulan, saygı ve ikram gören.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

self respect.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

self-respect. self-esteem.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Hürmet, ikram ve izzet etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Hürmet, ikram ve izzet görmek: İlim sahipleri nereye gitse izzetlenir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Değer, itibar ve şeref sahibi, değeri ve mertebesi yüksek olan. Tanzimat devri sonrası Osmanlı protokolünde mülkî rütbelerden sivil paşalığın en aşağı derecesinde ve bunlarla eşit sayılan askerî rütbelerden kaymakam (yarbay) ve miralay (albay) olanlara verilen resmî unvan: Izzetlû paşa, izzetlû miralay bey.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Dünün kıymeti, kudret, ulviyeti. 2.Asıl şekli «İzzü’ddin»dir. - Türk dil kuralı açısından «d/t» olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, mizen i., den. mizana direği, üç direkli geminin en gerideki direği; mizana yelkeni.

İngilizce - Türkçe Sözlük by