Jim Crow ne demek? | Jim Crow anlamı nedir? | Jim Crow

Jim Crow anlamı nedir?

Jim Crow ne demek?

Jim Crow anlamı nedir?

Jim Crow | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

A.B.D., (argo) zenci.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mental exercise.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). sabah, slang karga bokunu yemeden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). horoz gibi ötmek; sevinçle haykırmak; övünmek, atmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). karga, (zool). Corvus; horoz ötmesi. crow's-foot (i). karga ayağına benzer şey; ihtiyarlıkta göz kenarlarında husule gelen kırışıklar. crows-nest (i)., (den). direk üzerindeki gözcü yeri. as the crow flies kuş uçuşu. European crow kızılca karga, (zoo

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (mak). manivela, domuz tırnağı, kol demiri, kazayağı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). doluşmak, toplanmak, birikmek; sıkıştırmak, doldurmak; üzerinde durmak, ısrar etmek. crowd into doluşmak. crowd out sıkıstırarak çıkarmak, dışarıya itelemek (birisine); yer bırakmamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kalabalık, izdiham.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). düğünçiçeği, (bot(. Ranunculus acris ; kazayağı water crowfoot yırtıcılar ayası, (bot). Ranunculus aquatilis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). taç; hükümdarlık; hükümdar; taça benzer şey; şeref ve itibar veren şey; tepe, baş; başlık; beş şilin kıymetinde eski bir ingiliz parası; kron, Çekoslovakya ve Danimarka para birimi; (bot). tohum fidanında sapın kök ile birleştiği nokta; (bot). bir

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f taç aiydirmek; başlık koymak, tamamlamak, ikmal etmek; süslemek, tezyin etmek; (dama oyununda) dama yapmak; dişe kron takmak; kdili başa vurmak

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (huk.) belli şartlar karşılanıncaya kadar malın üçüncü bir şahsın kontrolü altında tutulması. Esculapian (bak.) Aesculapian.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. klik, başkalarına kapalı grup.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

A.B.D., (argo) zenci.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., A.B.D., (argo) zencileri diğer halktan ayırt eden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. hırsızların kullandıkları demir çubuk; f. bu demirle kırmak, açmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. Fr. gymn«stique). bk. Cimnastik.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gymnastic. gym. gymnastics. callisthenics. calisthenics. setting-up exercises. physical jerks.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gym. gymnastics. physical jerks. physical education. remedial gymnastics.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gymnastics. gymnastic. calisthenics.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gymnast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tatula, bot. Datura stramonium.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çok kısa dalga, bin ile otuz bin megahertz arasında titreşimi olan elektromanyetik dalga.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. fazla kalabalık etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. L. Fr.).

1.Başlıcî ırensipler bakımından, bir ülkenin idare edilmesinde tutulan yol.

2.Yaşayış tarzı.

3.Perhiz.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diet. slimdown. fasting cure. regimen. reducing diet. regime. government.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diet. regime. regimen. regime system of government. government.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diet. regimen. régime. system of government. framework of government. polity. regime.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bostan korkuluğu; hırpani kılıklı kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. taçtan mahrum etmek, tahttan indirmek. uncrowned s. taç giymemiş; resmi sıfatı olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by