Kadid-i Beser | Kadid-i Beser ne demek? | Kadid-i Beser anlamı nedir?

Kadid-i Beser | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kadid beser

Türkçe Sözlük

(si.). Beşer, her birine veya her defasında beş: Mevcut parayı taksim ettiklerinde beşer lira düştü. Beşer beşer saymalı.

Türkçe Sözlük

(i. A.). Hayvân-ı nâtık (konuşan mahlûk, yani insan. İstanbullu mânâsına da gelir). Nev’I beşer = İnsan cinsi. Ebul-beşer = Hazret-i Adem. S«yyil-ül-beşer = Peygamberimiz (insanlığın efendisi). Ilm-ül-beşer = Antropoloji ve etnoloji.

Türkçe - İngilizce Sözlük

man. mankind insanoğlu. insan.

Türkçe - İngilizce Sözlük

man. mankind. five each. five a piece. humanity. mortal.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [بشر] insan. 2.insanlık.

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Güneşte veya dumanda kurutulmuş et, pastırma. 2. Etleri dökülmüş ve kemikten ibaret kalmış insan veya hayvan bedeni, isklelet. 3. mec. Pek kuru ve zayıf adam (son iki mânâ Türkçe’ye mahsustur).

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ قدید] kurutulmuş et, kadit. 2.canlı cenaze.