Kaim Olmak ne demek? | Kaim Olmak anlamı nedir? | Kaim Olmak

Kaim Olmak anlamı nedir?

Kaim Olmak ne demek?

Kaim Olmak anlamı nedir?

Kaim Olmak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kaim

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-T.) yerine geçmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(a uzun) (i. A. «kıyâm»dan if.) (mü. kaime). 1. Ayakta duran, kıyamda bulunan: Odaya girdiğimde kendisi kaim idi, kendisini kaim buldum. 2. Duran, mevcut, bâkî: Kahire’de Tulun Camii hâlâ kaimdir. 3. Birinin yerini tutan, yerine geçen: Babam ölünce onun yerine ben kaim oldum. 4. Aşağıdan yukarı vaziyette bulunan, dik, amûdî: Hatt-ı kaim. 5. Namaz kılan, vaktini namaz kılmakla geçiren: Dindar bir zat olup gündüz oruçlu, gece kaim idi. (matematik) ZAviye-i kaime = 90 derecelik açı, dik açı: Müselles-i kaimüz-zâviye = Dik açılı üçgen. Kaim-makaam = bk. Kaymakam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

taking place of. existing. extant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ قائم] ayakta. 2.yerine geçen. 3.dik.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Duran, ayakta duran. 2.Bir şeyi yapan icra eden. 3.Allah’ın emrini ifa eden.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(a uzun) (i. A.) (c. kavâim). 1. Vaktiyle uzun kâğıt üzerine yazılan bir çeşit emirnâme. 2. Hazineden veya bir bankadan karşılığı temin olunarak tedavüle çıkarılan kâğıt para, banknot ki, kaime-i nakdiyye de denilirdi. 3. Fatura: Bu malın kaimesi nerede? (matematik) Zaviye-ikaime = bk. Kaaim. 5. (denizcilik) Omurganın sonuna diklemesine konulan bodoslama.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ قائمه] kağıt para. 2.ferman.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.(bkz.Kaim). 2.Türklerde kağıt para manasına gelmektedir.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(a uzun) (i. hal. A.). 1. Ayakta olduğu halde, ayakta olarak: Bizi kaimen kabûl etti; kaimen selâm verdi .2. Amûdî vaziyette, dikine: Esas hattına kaimen bir hat indirdi. 3. Yerinde durduğu, yıkılmamış ve kesilmemiş olduğu halde: Bu evin kaimen fiyatı nedir? Bu ağaçların kıymeti kaimen takdir olunur.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ قائم مقام] kaymakam. 2.yerine geçen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by