Kalfa ne demek? | Kalfa anlamı nedir? | Kalfa

Kalfa anlamı nedir?

Kalfa ne demek?

Kalfa anlamı nedir?

Kalfa | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kalfa

Türkçe Sözlük

(i. A. «halife» den). 1. Eskiden mekteplerde öğretmenin yanında bulunan, hademeden üstün görevli: Mektep kalfası. 2. Dülger ve duvarcı ustasının ikincisi. 3. (ikinci mânâdan gelir) Bina inşasını üstüne alan başusta: Kalfanız kimdir? Binayı hangi kalfaya yaptıracaksınız? Bizdeki kalfaların çoğu mimarlıktan habersiz, duvarcılıktan veya dülgerlikten yetişmedir. 4. Bir kalemde kıdemli kâtip (bu mânâda c. hâlinde «hulefâ» kullanılıp başlarına da «ser-hulefâ» denmiştir). 5. Eskiden bir dairede cariye ve halayıkların başı. 6. Umumiyetle halayıklara verilen unvan. Başkalfa = Birinci yamak, serhalîfe.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

headworker.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

overseer. master-builder. contractor. qualified workman. charge-hand. head of female servants.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

foreman. experienced apprentice workman. master builder. supervisor at a construction site. master. architect. assistant. improver. journeyman. assistant architect. superintendent. headman. overseer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Kalfa olma hâli, kalfa ücreti.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rank. work or pay of an experienced apprentice workman or master builder.

Türkçe - İngilizce Sözlük by