Kalkmak ne demek? | Kalkmak anlamı nedir? | Kalkmak

Kalkmak anlamı nedir?

Kalkmak ne demek?

Kalkmak anlamı nedir?

Kalkmak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kalkmak

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Ayak üzeri durma vaziyeti almak, Osm. kıyâm etmek: Öğretmen girerken bütün talebeler kalkar; saygı için ayağa kalkmak. 2. Yatma vaziyetini bozmak, oturmak: Yatmaktan usanmadın mı, kalk artık; yatmakta iken kalkıp oturdu. 3. Uyanmak, yataktan çıkmak: Sabah kaçta kalkıyorsunuz? 4. Yükselmek, yukarı çıkmak: Bu salıncağın bir tarafı inince öbür tarafı kalkar. 5. Kabarmak, şişip ayrılmak: Bütün yüzümün derisi kalktı. 6. Gitmek, hareket etmek, yola çıkmak: Tren kalktı; yarın buradan erken kalkarsak akşam varırız; vapur kaçta kalkar? 7. Dik durmak, dik vaziyet almak: Tüylerim kalktı; hayvan art ayakları üzerine kalktı; yağmurdan yatmış olan ekinler yine kalktı. 8. Yok olmak, lağv ve fesholunmak, artık bulunmamak veya kullanılır halde olmamak: Onun vücudu kalktı; o Adet şimdi kalktı; kara gümrüğü çoktan kalkmıştı. 9. Hastalıktan kurtulup yatağı terketmek: Hastanız daha kalkmadı mı? Doktor bir haftaya kadar kalkacağını tahmin ediyor. 10. Ayaklanmak, Osm. tuğyân, gulüvvetmek: İkide birde kalkar. 11. Şiddetlenmek: Rüzgâr, fırtına, dalga kalktı. 12. Doğmak, tulü etmek: Şimdi güneş kaçta kalkar? Sabahleyin Zühre’nln kalktığını seyrettim. Ayağa kalkmak = 1. Ayak üstü olmak, Osm. kıyâm etmek. 2. Ayaklanmak. Denize kalkmak = Deniz yolculuğuna çıkmak. DSşe kalka = Düşüp kalkarak, zahmetle yürüyerek, Fars. üftân ü htzân. Kalkıp kalkıp oturmak, hop oturup hop kalkmak = Fazla hiddet etmek, tehevvüre gelmek. Merak kalkmak = Meraka dokunmak, meraklanmak: Merakım kalktı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

get a hard on. have a hard on. lift off. get up. rise. stand up. start. straighten up. arise. leave. lift. pull away. stand on. stand upon. straighten. take off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

arise. cock. depart. rise. to stand up. to get up. to rise. to depart. to leave. to move off hareket etmek. to take off. to lift off. to run. to recover. to be about again. to end. to be cancelled. to be abolished. to be annulled. to attempt. to try. to d

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to go up. to rise. to stand up. to rise to one's feet. to get up. to get out of bed. arise. cock. leave. lie. stand. tilt up. to be up. uprise.

Türkçe - İngilizce Sözlük by