Kapmak ne demek? | Kapmak anlamı nedir? | Kapmak

Kapmak anlamı nedir?

Kapmak ne demek?

Kapmak anlamı nedir?

Kapmak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kapmak

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Birdenbire uzanıp, atılıp şiddetle almak, çarpmak, kavramak; alıp götürmek: Kurt bir kuzuyu kapıp gitti. Yerde bir elma görünce hemen kaptı. 2. Zorla almak, gasp ve yağma etmek: Parayı elinden kaptı. Birinde bir şey gördü mü hemen kapmaya çalışır. 3. Uzaktan çekip almak, kendine çekmek, cezbetmek, celbetmek, ufak temas ve yakınlıkla hemen çekmek, yakalamak: Hastalık kapmak, sıtmayı kaptı. Huy kapmak, nem kapmak. 4. Kelepir bulup hemen yakalamak: Güzel bir ev kaptı. Orasını kapabillrsen hiç durma. 5. Isırmak, önüne geleni kapmak. Buluttan nem kapmak = Aşırı alınganlık, lakke kapmak = Başkasının hakkını almak. Külâh kapmak = Bir karışıklıktan veya bir kalabalıktan veyahut diğerlerinin gördüğü işten faydalanarak kendi menfaatini istihsal etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

snatch. seize. catch. grab. grasp. clutch. imbibe. nab. poach. scoop up. shut. shut in. snap up. snatch up. swoop up. twitch. whip. whip away. whip from.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grab. imbibe. seize. snap. snatch. to snatch. to grab. to seize. to bag. to pick up. to catch on. to catch. to contract. to come down with sth. to carry off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to snatch. to seize. to catch. to grasp. to snap up. to snatch and carry off. to seize and devour. to grab and eat up. to get the hang of sth right away. to catch. to acquire. to get. to develop. catch at. grab. pin. take.

Türkçe - İngilizce Sözlük by