acenta


açığa satış


açık pozisyon


adi hisse senedi


ağırlıklı ortalama fiyat


alım satıma aracılık


anonim şirket


apel


aracı kuruluş


aracı kurum


aracılık


aracılık yüklenimi


arbitraj


ayı piyasası


bağımsız dış denetim


bağlı ortaklık


bakiyeyi yüklenim


banka bonoları


banka garantili bonolar


baz fiyat


başlangıç sermayesi


başlangıç teminatı


bedelli sermaye artırımı


bedelsiz sermaye artırımı


birincil piyasalar


blok satış


boğa piyasası


borsa eksperleri


borsa emirleri


borsa fiyatı


borsa payı


borsa üyeleri


bölgesel pazarlar (kot dışı


broker (bkz. üye temsilcisi)


çapraz işlem


çıkarılmış sermaye


çok fiyat-sürekli müzayede s


defter değeri


depo sertifikası


devlet iç borçlanma senetler


devlet iç borçlanma senetler


devre kırıcılar


dışarıda yerleşik kişi


emir bölme


emir iyileştirilmesi


emisyon primi


en iyi gayret aracılığı


eurotahvil


fesih


finansman bonoları


fiyat adımı


fiyat endeksleri


fiyat kotasyonu vermek


fiyat marjı/fiyat aralığı


fiyat önceliği


forward işlemler


futures piyasaları


gayrimenkul sertifikaları


gayrimenkul yatırım ortaklık


gelir ortaklığı senetleri


genel finans ortaklıkları


getiri endeksleri


gözaltı pazarı


halka açık anonim ortaklık


halka açıklık oranı


halka arz


halka arza aracılık


hazine bonosu


hedging


hisse senedi


hizmetler endeksi


içerden öğrenenlerin ticaret


iflas


ihraç


ihraçcı


ikincil piyasalar


ilâve kotasyon


ilk kotasyon


imtiyazlı hisse senedi


intifa senetleri


irtibat büroları


işlem birimi


işlem hacmi


işlem miktarı


iştirak


itfa


izahname


kalanını iptal et (kie)


kamuyu aydınlatma


kapanış fiyatı


kar-zarar ortaklığı belgesi


katılma intifa senedi


kaydi takas


kayıtlı sermaye


kısa pozisyon


konkordato


kotasyon


kredili menkul kıymet işleml


kullanım fiyatı


kupon


kupür


kurtaj


kurucu hisse senetleri


kurumsal yatırımcılar


küsurat emir


limitli emir


lot


limit değerli emirler


limit fiyatlı emirler


mahsup


mali piyasalar


maktu teminat


maksimum lot


menkul kıymet


menkul kıymet borsaları


menkul kıymet ödünç işlemler


merkezi takas


munzam teminat


müşteri emirleri


müşteri ismine saklama siste


nakit piyasalar


nama yazılı hisse senetleri


net aktif değeri


net bakiye prensibi


nominal (itibari) değer


normal emir


opoze hisse senedi


opsiyon sözleşmesi


opsiyon pirimi


oransal teminat


ortalama teminat


otomatik işleme kapama


ödenmiş sermaye


özel denetleme


özel emir


özel limit fiyatlı (olfe) em


özel sektör tahvilleri


piyasa


piyasa emri


piyasa fiyatı


piyasa gözetimi


piyasaya göre ayarlama


piyasa yapıcı


portföy


portföy yöneticiliği


rating (reyting)


referans fiyat


repo


re’sen alım/satım (temerrüt


resmi müzayede pazarı


risk sermayesi yatırım ortak


rüçhan hakkı


rüçhan hakkı pazarı


sabit getirili menkul kıymet


saklama kuruluşu


seans


sermaye artırımı


sınırlı denetleme


sürekli denetleme


sürdürme teminatı


taban fiyatı


tahsisli satış


tahvil


takas


talon


tasfiye değeri / likiditasyo


tavan fiyatı


tefe


teknik analiz


temellük


temerrüt


temettü / kâr payı


teminat


teminat tamamlama çağrısı


temlik


ters repo


tescil


tescile mesnet belge


teslim karşılığı ödeme prens


tezgah üstü piyasalar


toptan satışlar pazarı


tranş


tüfe


tümünü yüklenim


türev piyasalar


ulusal 100 endeksi


ulusal – 30 endeksi


hizmetler endeksi


mali endeks


sınai endeks


ulusal pazar


uluslararası pazar


uyuşmazlık komitesi


uzlaşma fiyatı


uzun pozisyon


üye temsilcisi


vadeli işlem piyasaları


vadeli işlem sözleşmeleri


vadeye kalan gün


valör


varlığa dayalı menkul kıymet


volatilite/ oynaklık


yabancı hisse senedi


yabancı ortaklık


yabancı sermaye piyasası ara


yabancı yatırım fonu


yapay piyasa / yapay fiyat


yatırım danışmanlığı


yatırım fonu


yatırım fonu katılma belgesi


yatırım ortaklıkları


yeniden değerleme


yeni hisse pazarı


yeni şirketler pazarı


yetki belgesi


zaman önceliği