Kemend-i Cangüdâz | Kemend-i Cangüdâz ne demek? | Kemend-i Cangüdâz anlamı nedir?

Kemend-i Cangüdâz | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kemend cangudaz

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Vaktiyle düşmanı ve avda bazı hayvanları tutmak için uzaktan atılan ucu ilmikli ip ki, boyuna geçtikten sonra çekilerek sıkışırdı. 2. Geyik vesaire yuları. 3. Dîvân şiirinde sevgilinin saçı, zülfü, perçemi, saç büklümü: Kemend-i zülfüne giriftâr oldu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کمند] kement.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کمند زلف] saçlarının kemendi.