Kemend-i Cangüdâzı Ejder-i Kahr | Kemend-i Cangüdâzı Ejder-i Kahr ne demek? | Kemend-i Cangüdâzı Ejder-i Kahr anlamı nedir?

Kemend-i Cangüdâzı Ejder-i Kahr | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kemend cangudazi ejder kahr

Türkçe Sözlük

EJDERHA, EJDİRHA (i.). Yılana benzer, ancak dört ayaklı ve kanatlı olan ve ağzından alevler püskürttüğüne inanılan mitolojik bir hayvan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [ اژدر] büyük yılan. 2.ejderha.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ قهر] yok etme. 2.çok üzülme.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Vaktiyle düşmanı ve avda bazı hayvanları tutmak için uzaktan atılan ucu ilmikli ip ki, boyuna geçtikten sonra çekilerek sıkışırdı. 2. Geyik vesaire yuları. 3. Dîvân şiirinde sevgilinin saçı, zülfü, perçemi, saç büklümü: Kemend-i zülfüne giriftâr oldu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کمند] kement.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کمند زلف] saçlarının kemendi.