Kemerleri Sıkmak | Kemerleri Sıkmak ne demek? | Kemerleri Sıkmak anlamı nedir?

Kemerleri Sıkmak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kemerleri sikmak

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (mim). kilise ve benzeri binaların temelleri arasındaki yeraltı kemerleri; (anat). bademciklerde çukurcuk.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Kemeri veya kemerleri olan: Kemerli pencere, kapı, köprü; on kemerli bir köprü. 2. Kemer şeklinde, kemer gibi, kavisli, Ar. mukavves: Kemerli burun.

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Darîatmak, daraltmak, tazyik etmek: Denkleri sıkmak. 2. El ile sıkıştırıp suyunu almak: Üzüm, limon, çamaşır sıkmak. 3. Kuvvet vermek, pekleştirmek, şiddetlendirmek: Elini sıkmak, sesi sıkmak. 4. Zorlamak, tazyik etmek: Çok sıkarsan doğrusunu mu itiraf eder? 5. Iztırap vermek, sıkıntı vermek: Böyle sözler adamı sıkar. 6. (bir ateşli silâhı) Boşaltmak: Bir tabanca, bir kurşun sıktı. İç, can sıkmak = Keder vermek. Diş sıkmak = Gayret veya tahammül etmek.

Türkçe - İngilizce Sözlük

squeeze. tighten. make fast. hold tight. grip. bore. bother. give the willies. depress. ail. chevy. chivvy. chivy. clench. constipate. constrict. crush. cumber. distress. extrude. harass. hatchel. incommode. irk. jam. load. mope. oppress. pinch. pres.

Türkçe - İngilizce Sözlük

besiege. bite. bore. constrict. embarrass. oppress. pall. pester. plague. squeeze. tighten. trouble. try. wring.

Türkçe - İngilizce Sözlük

to squeeze. to wring. to hold sb / sth tightly. to put pressure on sb. to annoy. to bother. to shoot. to fire. to press. to tighten. to restrict. to straiten. to spray. to try. to heave. to ahead. to mangle. to jam. to rack. to clasp. to gripe. t.