Kerr ne demek? | Kerr anlamı nedir? | Kerr

Kerr anlamı nedir?

Kerr ne demek?

Kerr anlamı nedir?

Kerr | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kerr

Türkçe Sözlük

(I. A.). Savaşta bir kere çekildikten sonra tekrar tekrar hücum ediş: Kerr-ü fer = Muharebede hücum ve ricatle tekrar hücum harekâtı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). İnce softan hafif ve dar üstlük ki, vaktiyle Osmanlı ilmiyye kıyafetinde giyilirdi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «kerr» den imüb.). Savaşta ric’at gösterip sonra tekrar tekrar hücum eden (Hazret-i Ali’nin lakabıdır): Hayder-i Kerrâr.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. kerre). Kerreler. bk. Kerre.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [کرات] defalar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

multiplication table.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [کره] defa.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(İ.A.) (c. kerrât). Def’a, kez: Bir kerre yıkamak; üç kerre yıkamak; yüz kerre, bin kerre, pek çok defa (çokluk için kullanılır. Bazı kerre = Bazı defa, çok kerre, birçok defa. Ar. mükerreren. Bu kerre = Bu defa. c. Kerrât ile = Birçok defa, müteaddit defalar. Kerrat cedveli = Çarpma tablosu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Türk musikisinde eski bir nefesli saz.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. kerrûbiyûn) (F. c. kerrûbiyân). Büyük melek, melek-i mukarreb, dört büyük melekten her biri: Bezm-i kerrûbiyân.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) Güney Afrika yerlilerinin mızrak veya ok yerine kullandıkları topuzlu değnek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «kerem» den imef.) (mü. mükerreme). Saygı gören: Mekke-i Mükerreme. Düstûr-i mükerrem = Sadrâzam.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) - Muhterem, aziz sayın, saygıdeğer, sayılan, onurlandıran, hürmet ve tazime erişmiş. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Saygı göstererek: Mükerremen uğurladılar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «kerr» den imef.) (mü. mükerrere). Tekrar olunmuş, bir daha olmuş, biribiri üstüne iki veya fazla vuku bulmuş, (musiki) İki defa çalınıp okunan mısrt, hâne, söz veya saz parçası. Kand-i mükerrer = Birkaç kere kaynatılmış bitki şekeri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

repeated. reiterated.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

repeated. reiterated. bis.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Tekrar olarak, bir daha: Mükerreren söyledim.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «kerr» den İf.) (mü. mükerrire). 1. Tekrar eden. 2. (hukuk). İki veya daha çok cürüm işleyen, sabıkalı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مکرر] tekrarlanmış, yinelenmiş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مکررا] tekrar tekrar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Peygamberimlz’in iki torunu, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyn.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «kerr.den) (c. tekerrürât). Bir daha olma, bir daha vuku bulma, tekrarlanma: Bu kelime çok tekerrür ediyor.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

recurrence. return.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

repetition. recurrence. repetition of a crime or offense.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تکرر] tekrarlanma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

tekrarlanmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by