Kestirilmek ne demek? | Kestirilmek anlamı nedir? | Kestirilmek

Kestirilmek anlamı nedir?

Kestirilmek ne demek?

Kestirilmek anlamı nedir?

Kestirilmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kestirilmek

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Kestirmek İşine konu olmak. Ağacın dallan kestirildi. 2. Kesin şekilde halledilmek, kesin karar verilmek: O dâvâ hâlâ kestirilmedi. 3. Kesin şekilde hükmolunmak, kesin bir fikir söylenilmek: Bu kelimenin asıl Türkçe mi yoksa diğer bir dilden mi olduğu kestlrilemedi.

Türkçe Sözlük by