Kevn ne demek? | Kevn anlamı nedir? | Kevn

Kevn anlamı nedir?

Kevn ne demek?

Kevn anlamı nedir?

Kevn | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kevn

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Olma, Ar. hudûs, vuku. 2. Var olma, vücûd, mevcûdiyet: Kevn ü mekân = Varlık Alemi, mevcûdât, kâinât: Kevn ü fesâd = Cismânt Alem, bir taraftan vücuda gelip bir taraftan mahvolmaktan ibâret olan fânî dünya, tabiat (tes.). Kevneyn = iki Alem, maddî Alem ile mânevî Alem, dünya ve Ahıret. Seyyidü’l kevneyn, Seyyidü’s-Sekaleyn Peygamberimiz.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [کون] varlık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A.), iki Alem (dünya ile Ahıret).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. tes.) (m. kevn). İki kevn. bk. kevn.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Var olmayla, varlıkla ilgili.

İsimler ve Anlamları by