Kılçık ne demek? | Kılçık anlamı nedir? | Kılçık

Kılçık anlamı nedir?

Kılçık ne demek?

Kılçık anlamı nedir?

Kılçık | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kilcik

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Balıklardan birçoğunun belkemiklerinden çeşitli durumlarda iki yana ayrılan az çok ince ve sivri kemikler, iğne gibi balık kemiği: Balık kılçığı; kılçık boğazda kalmak; tatlı su balıklarının kılçığı çok olur. 2. Ekin başaklarının her bir tanesinin ucundan yukarıya uzanıp sert ve dik bir püskül teşkil eden ince ve sivri saman parçaları: Buğday, arpa, yulaf kılçığı. 3. Güreşte başvurulan oyunlardan biri. Kılçık atmak (argo) = Ortalığı karıştırıcı, dolayısıyle bir kimseyi suçlayıcı söz söylemek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

spine. fishbone. awn. fish's spine. bone.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bone. string. fish bone. awn. beard. string.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fishbone. awn. string. fish bone. spine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bony. awny. string. stringy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Kılçık denilen ince sivri kemikleri olmayan: Kılçıksız balık. 2. Başağında iğne gibi ince ve sivri şeyleri olmayan: Kılçıksız arpa = Peygamber arpası.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

boneless. awnless. stringless.

Türkçe - İngilizce Sözlük by