Kızma ne demek? | Kızma anlamı nedir? | Kızma

Kızma anlamı nedir?

Kızma ne demek?

Kızma anlamı nedir?

Kızma | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kizma

Türkçe - İngilizce Sözlük

becoming hot. inflammation. anger. fury. frown. indignation. tiff. vexation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

resentment.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

getting angry. getting hot. indignation. resentment. vexation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. (katı şeyler ve yağ) Pek fazla ısınmak: Tavanın sapı kızdı. En yüksek sıcaklık derecesini bulmak: Öteberi kızartmak için yağın kızmış olması lâzımdır. 3. Hırslanmak, öfkelenmek. 4. (dişi kuşlar, tavuk vs. için) Zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

get hot under the collar. have one's hackles up. fly off the handle. be angry. get hot. become hot. heat. be angry with smb. chafe. fret. gall. grow hot. huff. inflame. lose one's temper. be nettled at. be riled at. cut up rough. ruffle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bridle. fume. resent. to get angry. to resent. to be cross. to get hot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to get angry. to get hot. to go into heat or rut. boil over. flip. fume. get one's rag out. heat. hot up. tiff. warm. to loose one's wool.

Türkçe - İngilizce Sözlük by