Koçaklama ne demek? | Koçaklama anlamı nedir? | Koçaklama

Koçaklama anlamı nedir?

Koçaklama ne demek?

Koçaklama anlamı nedir?

Koçaklama | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kocaklama

Türkçe Sözlük

(i.). Türk halk şiir ve musikisinde yiğitlik ve yiğitlik övgüsü terennüm eden bir form (şekil) ve çeşit.

Türkçe Sözlük by