Konseptüalizm ne demek? | Konseptüalizm anlamı nedir? | Konseptüalizm

Konseptüalizm anlamı nedir?

Konseptüalizm ne demek?

Konseptüalizm anlamı nedir?

Konseptüalizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: konseptualizm

Türkçe Sözlük

(i. Fr. felsefe). Kâinatın madde ile var olduğunu, maddeden ayrıldığı takdirde sadece mefhumdan ibaret kalacağını ileri süren doktrin.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. conceptualisme

fel. kavramcılık

Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti.


Yabancı Kelime by