Küh-küb ne demek? | Küh-küb anlamı nedir? | Küh-küb

Küh-küb anlamı nedir?

Küh-küb ne demek?

Küh-küb anlamı nedir?

Küh-küb | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: kuh kub

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Dağ vuran, dağ kazan. 2. Güçlü at, katır. 3. Kale döven top. 4. Ferhâd’ın unvanlarından biri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. anatomi). Okçe veteri, eğrice (sinir), Fr. tendon d’Achille. (mec.) Yalanla aldatan, vâdinde durmayan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Gönlü zedeleyen, vuran.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

canopy. firmament. vault of heaven. welkin.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. incubateur

kuluçkalık

Küçük işletmeleri büyümelerine zemin hazırlamak amacıyla altyapı hizmetleri yanında danışmanlık ve çeşitli destek hizmetleri sağlamak üzere genellikle üniversiteler veya kamu araştırma kuruluşlarınca oluşturulmuş birimler.


Yabancı Kelime by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Büyük ve ulu padişah. 2.Keykavus’un dedesi olan ünlü padişah. 3.Key’lerin ilk padişahı. - Türk dil kuralları açısından “d/t” olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Vuran.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. tıp). Tuzlu balgam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cuba.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Cuba.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Ülke

Coğrafi Verileri

Konum: Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada devleti, Florida’nın güneyinde yer almaktadır.

Coğrafi konumu: 21 30 Kuzey enlemi, 80 00 Batı boylamı.

Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler.

Yüzölçümü: 110,860 km².

Sınırları: toplam: 29 km.

sınır komşuları: Guantanamo Körfezinde ABD Donanma Merkezi 29 km.

Sahil şeridi: 3,735 km.

İklimi: Ülkede subtropik iklim hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 26Cº. Ocak ayıyla Ağustos ayındaki sıcaklık arasında az bir fark vardır. Küba’da Haziran-Ekim arasında görülen ve saate 265 km’lik bir hıza ulaşan kasırgalara rastlanır. Mayıs-Ekim arası yağışlı mevsim, Kasım-Nisan arası kuru mevsim görülür. Yaz ortalama sıcaklık; 27.4Cº civarındadır. Ortalama Sıcaklık: 22.2Cº.

Arazi yapısı: Yatık ve inişli çıkışlı ovalar, dik kayalar ve güneydoğuda dağlar yer almaktadır.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m.

en yüksek noktası: Pico Turquino 2,005 m.

Doğal kaynakları: kobalt, nikel, demir, bakır, manganez, tuz, kereste, silis, petrol, işlenebilir topraklar.

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %27.63.

Sürekli ekinler: %6.54.

Diğer: %65.83 (2005 verileri).

Sulanan arazi: 8,700 km² (2003 verileri).

Doğal afetler: Doğu sahillerinde Ağustos - Ekim aylarında kasırgalar ortaya çıkar, kuralıklar genel sorunlardandır.

Coğrafi Not: Karayipler’in en büyük ülkesidir.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 11,382,820 (Haziran 2006 verileri).

Nüfus artış oranı: %0.31 (2006 verileri).

Mülteci oranı: -1.57 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini).

Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın.

15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın.

15-64 yaşlarında: 1 erkek/kadın.

65 yaş ve üzeri: 0.85 erkek/kadın.

Toplam nüfusta: 0.99 erkek/kadın (2006 verileri).

Bebek ölüm oranı: 6.22 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini).

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.41 yıl.

Erkeklerde: 75.11 yıl.

Kadınlarda: 79.85 yıl (2006 verileri).

Ortalama çocuk sayısı: 1.66 çocuk/1 kadın (2006 tahmini).

HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2003 verileri).

HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 3,300 (2003 verileri).

HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 200 den az (2003 verileri).

Ulus: Kübalı.

Nüfusun etnik dağılımı: melez %51, beyaz ırk %37, siyah ırk %11, Çinli %1.

Din: Roma Katolikleri %85 Protestanlar, Musevileri, diğer.

Diller: İspanyolca.

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler.

Toplam nüfusta: %97.

erkekler: %97.2.

kadınlar: %96.9 (2003 verileri).

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Küba Cumhuriyeti.

kısa şekli : Küba.

Yerel tam adı: Republica de Cuba.

yerel kısa şekli: Cuba.

Yönetim biçimi: Sosyalist Cumhuriyet.

Başkent: Havana.

İdari bölümler: 14 bölge ve 1 belediye; Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara.

Bağımsızlık günü: 20 Mayıs 190


Ülke by

Türkçe Sözlük

(i. A. tıp) (mü kubâiyye). Tuzlu balgama ait veya bu illet çeşidinden olan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cuban.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Cuban.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Kaba, battal, hantal. 2. Telâffuzu ve şivesi kaba: Kubad bir şive, kubad bir adam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Ağaç kavununu andıran büyük bir çeşit yumuşak limon, kitre: Kübbâd reçeli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Yarım küre şeklinde yapılmış kârgir dam, künbet: Ayasofya’nın birçok kubbesi olup ayrı ayrı sütunlar üzerine dayandıkları halde, Süleymâniye bir tek kubbe ile örtülüdür. Kubbealtı = Tanzimat’tan önce «dîvân-ı hümâyûn» denen Türk imparatorluk hükümetinin toplandığı Topkapı Sarayı’ndaki bina. Habbeyi kubbe etmek = Ehemmiyetsiz bir şeyi büyük göstermek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dome.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dome. vault. cupola. sky.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dome. sky. vault of heaven. firmament. canopy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i ). 1. Damı yarım küre şeklinde olan: Kubbeli câmi, kubbeli hamam; bu yüzüğün taşı pek kubbeli. 2. Kubbe şeklinde olan: Kubbeli dam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

domed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vaulted.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. kebîr). Kebîrler, büyükler, bk. Kebîr.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Çirkinlik: Yüzünün kubhu. 2. Çirkin iş, kötü iş.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [قبح] çirkinlik.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Çirkin ve kötü işler: O adam kubhiyyâta düşkündür.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). 1. (matematik). Küp biçiminde olan. 2. Kübizm çığırına uyularak yapılmış olan: Kübik bina, kübik resim.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cubic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cubic. cubical. cubistic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Cengiz Han’dan sonra Moğol imparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhuru 35 yıl saltanat sürmüş ve 1294 yılında 80 yaşında ölmüştür.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Eşyayı geometrik biçimlerle ifade etmeyi gaye edinen sanat çığırı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cubism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Öpme, bûse.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (müz. ekber) En kebîr, en büyük. bk. Ekber.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2.Hadicetü’l-Kübra: Hz.Peygamberin ilk hanımı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. kabr). Kabirler, mezarlar, bk. Kabir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). 1. içi boş, dar ve uzun üstüvane şeklinde kab ki, bir tarafı kapa lı veya iki tarafı açık olur: Kalem kuburu. Eğer kuburu = Eğere bağlı tabanca kılıfı. Ok kuburu = Okların konduğu mahfaza, Fars. tîrkeş. 2. Abdesthane deliğinden lâğıma inen künkler. Pek dar olan üstüvânî şeylere denir: Kubur pantolon.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [قبور] mezarlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Barut kabı. 2. Tabanca kılıfı, bk. Kubur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Dağ, Ar. cebel: KOh-i Kaf = Kafdağı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کوه] dağ.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) KÜh ve kûhsâr.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A.). Dağ gibi bedenli, iri yapılı, büyük vücutlu, azman.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Dağ kazan. Efsâne kahramanı Ferhâd’ın unvanıdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Dağ vuran, dağ kazan. 2. Güçlü at, katır. 3. Kale döven top. 4. Ferhâd’ın unvanlarından biri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. F.). Dağlık yer.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کوهان] hörgüç.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Dağ. 2. Eyer. 3. Deve hörgücü. 4. Sivri ve kubbeli. 5. Hücum, saldırma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Cins Arap atı: KOheylan bir kısrağı vardır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

purebred arab horse.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Dağa ait. 2. Dağ gibi. 3. Dağlı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Dağlık yer.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کوهستان] dağlık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Dağlık memleket, İran yaylasında dağların çok olduğu bölge.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Süs için göz kenarına sürülmüş boya, sürme. 2. Göz ilâcı, göze sürülecek veya damlatılacak her çeşit İlâç, Fr. collyre.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [کحل] göz sürmesi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) - Dağ ırmağı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) 1.Dağlık. 2.Dağ tepesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. c) (m. kehl). 30-50 (bugünkü anlayışla 50-70) yaş arasında bulunan olgunluk çağındaki insanlar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Olgunluk yaşı, 30 ile 50 aralarında olan yaş: Kühûlet yaşında bir adam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «nekbet» ten imef.) (mü. menkûbe). 1. Nekbete uğramış, bedbaht, talihsiz, düşkün. 2. İtibardan düşmüş, teveccühü kaybetmiş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (Türkler’ce yapılmış bir Arapça kelime). MenkOb olan adamın hâli, gözden düşmüşlük, düşkünlük.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «nikâh» dan İmef.). Nikâhlı zevce.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [منکوحه] nikahlı hanım, eş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.). Eskiden mest ve çedik üzerine giyilen sarı meşinden yapılmış kundura.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «sükûb» dan imef.) (mü. meskûb). Kalıba dökülmüş, dökme.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [پایکوب] dans eden.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Binme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Başvurma. 2. Başa vuracak şey.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Ululuk, şan, şeref.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [شکوه] görkem, ululuk.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «akab» den masdar). Birbiri arkasından gitme, birbirini takip etme.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تعاقب] birbirini izleme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

birbirini izlemek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «fıkh»dan). Fıkh (İslâm hukuku) öğrenme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «lakab» dan). Lakablanma, lakab takınma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «rükubsdan masdar). Bekleme, gözetme, Ar. intizar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «rükûb»dan) (c. terekkübât). Mürekkeb olma, birkaç şeyin birleşmesinden meydana gelme.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [عقوبات] cezalar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i. A.) (c. ukubât). t. Ceza. 2. Eziyet, azab, işkence.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [عقوبت] ceza.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

cezalandırılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i.). Eziyetli, azaplı.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Erkek keklik. 2.İbranice, “Takib eden, izleyen”. -Hz.Yusuf (a.s.)’un babası ve Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberden (Hz.Ya’kub). Hz.İshak (a.s.)’ın oğlu. - Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by