Lain ne demek? | Lain anlamı nedir? | Lain

Lain anlamı nedir?

Lain ne demek?

Lain anlamı nedir?

Lain | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: lain

Türkçe Sözlük

(i. A. «IAn»dan smüş.) (mü. laîne). Tanrı’nın rahmetinden mahrum, mel’un: Şeytân-ı laîn.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

of Lie, v. i.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [لعين] lanetlenmiş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak.) lie.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [بلاانقطاع] kesintisiz, aralıksız.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb çıban, şiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). mabeyinci, teşrifatçı; kâhya, kethüda; muhasebeci, haznedar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). (saray, okul, ordu vb'nde) papaz veya vaiz. chaplaincy chaplainship vaizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şato sahibi kadın; buyük ve güzel bir evin hanımı; kadınların anahtar taşımak için bellerine taktıklan zincir; kadınların yakalarına taktıkları süs.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (gen)., (çoğ)., (tıb). soğuk ve rutubetten el ve ayaklarda hâsıl olan kızarıklık ve şişlik; mayasıl.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). şikâyet etmek, yakınmak, derdini anlatmak, içini dökmek; suçlamak. complainant (i). şikâyetçi, davacı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şikayet, feryat, dertyanma; dert, keder, şikâyet sebebi; hastalık, keyifsizlik; (huk). isnat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yünlü veya yün ile pamuk karışık ince elbiselik kumaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). anlatmak, açıklamak, izah etmek, beyan etmek, belirtmek, tasrih etmek,aydınlatmak, tenvir etmek, tarif etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek. explainaway örtbas etmek tevil etmek, sözü çevirmek. explain oneself kendisi hakkında izahat vermek; mer

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. mel’Ün). Mel’ Onlar, lânetlenmişler. (bk.) Mel’Ün.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., jeol. peneplen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., z., i. düz; sade, şatafatsız, süssüz, basit; açık, vazıh; dobra dobra söylenmiş; alelade; baharatsız, sade (yiyecek); z. sadece; i. ova, düzlük. plain dealing dürüstlük; doğru iş. plain living basit yasayış. plain sailing k.dili güç tarafı olmayan

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

sivil polis; detektif.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., müz.( eski )bir tarz kilise müziği.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. açık sözlü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şikâyet, yakınma; feryat, figan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., huk. davacı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yakınan sızlanan, kederli. plaintively z. sızlanarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. porselen (eşya).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. slay.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. şikayet etmeyen, sabırlı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. açıklanmamış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hain veya cani kimse; edebi eserde kötü adam; çapkın adam; problem yaratan durum. villainy i. alçaklık, habislik, hainlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. habislik kabilinden, alçak, çok çirkin, bozuk, kötü, murdar. villainously z. habisçe, alçakçasına. villainousness i. habislik, alçaklık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by