Lazca çuluna Ne Demektir | Lazca çuluna Ne Demektir ne demek? | Lazca çuluna Ne Demektir anlamı nedir?

Lazca çuluna Ne Demektir | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: lazca culunatir

Türkçe Sözlük

(hi.). Lazca konuşan Kafkas asıllı küçük bir kavim. Bütün Doğu Karadenizliler’e İstanbul’da «Laz» denilmesi yanlıştır.

Türkçe Sözlük

(hi.). Laz dilinde veya Lazlar’ın tarz ve usûlünde olan: Lazca şarkı, hora. Laz dilinde veya bunların tarz ve usûlünde: Lazca söylemek, Lazca hora tepmek. Lazlar’ın konuştukları dil: Lazca, Kafkas dillerindendir.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yaramazlık; haylazlık; haylazca hareket veya tavır; haylaz kimse; zarar, ziyan, hasar; zararlı şey; k.dili şeytan. mis chiefmaker i. kavga -çıkaran veya fitnecilik eden kimse. get into mischief yaramazlık etmek. keep out of mischief yaramazlıktan

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yaramaz, haylaz; serkeş; münasebetsiz; fena; ahlaksız. naughtily z. haylazca. naughtiness i. yaramazlık; münasebetsizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) gürültücü, şamatacı, yaygaracı; ele avuca sığmaz, idaresi güç, haylaz. obstreperously (z.) haylazca. obstreperousness (i.) ele avuca sığmama.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. uçarı, haylaz; günahkâr; edepsiz; i. müsrif kimse, hovarda. profligacy i. ahlâksızlık; günahkârlık; utanmazlık; hovardalık. profligately z. hovardaca, haylazca.