Ledünni ne demek? | Ledünni anlamı nedir? | Ledünni

Ledünni anlamı nedir?

Ledünni ne demek?

Ledünni anlamı nedir?

Ledünni | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ledunni

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. ledünniye). Tanrı’nın sırlarına ait. Mevâhib-I ledünniye = Peygamberimiz’e Tanrı tarafından ihsân edilen bilgiler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). 1. İlm-i ledün. 2. mec. Bir işin gizli cihetleri: Siz işin ledünniyyâtına vâkıf değilsiniz.

Türkçe Sözlük by