Liecli ne demek? | Liecli anlamı nedir? | Liecli

Liecli anlamı nedir?

Liecli ne demek?

Liecli anlamı nedir?

Liecli | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: liecli

Türkçe Sözlük

(Ar. terkip) (li = harf-i cer, ecl = sebep), için, maksadıyla. Li-ecli teferrüc = Gezip eğlenmek için. Li-eclü’ttahsîl = Tahsil maksadıyla.

Türkçe Sözlük by