Liva ne demek? | Liva anlamı nedir? | Liva

Liva anlamı nedir?

Liva ne demek?

Liva anlamı nedir?

Liva | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: liva

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. elviye). 1. Sancak, Ar. râyet: Livây-ı zafer. 2. Osmanlı devletinde bir eyaletin bölündüğüü mülkî idare dairesi ki, her biri birkaç kazadan mürekkepti, sancak, mutasarrıflık, bugünkü vilâyet = il karşılığı: Ankara livâsı, Bursa, Antalya, Üsküb livâları. 3. İki alaydan mürekkep askerî birlik, tugay. Mîr-i livâ ve mîrlivâ = 1. Tanzimat’ttan önce sancakbeyi. 2. Tanzimat’tan sonra askerî paşaların en küçüğü, bugünkü tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerine karşılıktı. Livâ da denirdi: Livâ paşa; livâ oldu.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [لوا] sancak, bayrak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Bayrak. 2.Mülki idarede kaza-vilayet arasında bir derece, sancak. 3.Tugay. 4.Tuğgeneral. 5.Livai saadet, Liva-i şerif. Hz.Muhammed (s.a.s)’in bayrağı Livaü’l-Hamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makam-ı Ahmedi.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f gezip tozmak, zevk peşinde koşmak, gününü gün etmeye bak mak

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. çiğnerken (yemeğe) tükürük katmak. insalivation i. tükürük katma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. içinde yaşanabilir, iskanı kabil; yaşanabilir, hayata elverişli; yaşamaya değer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Bir sancak olacak genişlikte toprak: Bir livâlık vardır. 2. Mîr-i livâlık, mîr-i livâ rütbesi: Miralayken livâlık verildi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. I.). Denizden ayrılmış havuz veya denizin içinde tutulan delikli anbar. İçinde canlı balık saklanır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (LÜt kavminin adından). Lûtîlik, homoseksüellik.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [لواطه] kulamparalık, oğlancılık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(halk dilinde: MİRLİVA) (i.), iki alaydan ibaret olan tugayın kumandanı ve bu kumandanlığa mahsus rütbeyi taşıyan kumandan, tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerine karşılıktı ve «paşa» unvanını taşırdı. Kısaca «liva» da denilirdi: Livâ paşa, livâ oldu. Bahriyye mîr-i livâsı = Kontr-amiral, tuğamiral ve tümamiral.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. ve kısaltılmışı: IIvâlık). İki alay askerden mürekkep bir tugaya kumanda eden, mîr-i livâ rütbesi taşıyan generalin sıfatı: On sene mîr-i livâlık etti.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.-A.) [ميرلوا] tuğgeneral.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s.zeytin renginde olan, zeytuni.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., anat. zeytin şeklindeki, beyzi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Güreşçi, Fars. keştigîr: Yusuf pehlivan. Hasan pehlivan. 2. Cesur, yiğit, kahraman, Fars. dilâver. Pehlivan tekkesi = Güreş talimhanesi. Pehlivan yakısı = Keskin yakı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

wrestler.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

wrestler.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bk. pehlevân.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Güreşçi. 2.Boylu boslu, iri yan, güçlü kimse, yiğit.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Kahramana lâyık, yiğitçe.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

being a wrestler.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. salya, tükürük. salivary s. tükürük hasıl eden, salyaya ait. salivate f. salya akıtmak; tıb. çok tükürük çıkarmak. salivation i. tükürük çıkarma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by